Hà Nội: Những kinh thành có trước Hà Nội, quyển nhất (NXB Gió Việt, 1953) - Nguyễn Quang Lục, 227 trang | AtaBook.com
17 lượt download

Hà Nội: Những kinh thành có trước Hà Nội (quyển Nhất)


Tác giả: Nguyễn Quang Lục
Nhà xuất bản: NXB Gió Việt
Năm xuất bản: 1953
Số trang: 227 trang
Thể loạiSách Sử - Địa 

Hà Nội - Những kinh thành có trước Hà Nội
 

Sách Hà Nội: Những kinh thành có trước Hà Nội (quyển nhất) của Nguyễn Quang Lục viết về thành Cổ Loa, thành Liên Lâu và thành Long Biên do NXB Gió Việt ấn hành tại Sài Gòn năm 1953.   

 
Chúng ta là người Nam, chúng ta là người Trung, chúng ta là người Bắc, một khi nhắc đến hai tiếng Hà Nội, ta cùng thấy thăm thẳm đượm lòng.

Bảo rằng Hà Nội là kinh đô của riêng đất Bắc, lời nói ấy nếu không vô tình ích kỷ, thật là một lời phản lịch sử.

Từ miền núi Tản Viên phương Bắc cho tới miền sông Đồng Nai phương Nam, ai có can đảm không nhận mình là con cháu họ Hồng Bàng, nói cho thi vị là con cháu "Rồng Tiên" không? Chắc chắn rằng không.

Vậy thì Hà Nội không riêng cho một phương nào, nó là trung-tâm-điểm của nước. "Đường nào cũng hướng cả về La Mã". Chúng ta là con dân nước Việt đều hướng cả về Hà Nội.

Là vì Hà Nội là kinh đô nước ta từ hồi Bắc thuộc, hồi bờ cõi nước ta mới đến Cửu Chân và Nhật Nam. Bấy giờ nước ta còn bị mang cái tên đầy khí vị "đô hộ", là Giao Chỉ quận hay Giao Châu, và Hà Nội còn tên là Tống Bình, hay Đại La Thành.

Vậy thì ông cha ta hồi xưa là người cõi Bắc, người Hà Nội cả.

Thời thế đã xô đẩy, vì luật "sinh tồn cạnh tranh" chúng ta phải dựng cờ "Nam-tiến".

Từ Hà Nội, chúng ta lan vào chiếm Thuận Hóa. (Đất của Chiêm Thành). Đặt bước ở Thuận Hóa, chúng ta mưu đồ cuộc mở đất tới miền Nam (Đất của Chân Lạp).

Ngày nay ta có Huế, có Sài Gòn, ngày xưa ta chỉ có Hà Nội.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Hà Nội: Những kinh thành trước Hà Nội, quyển nhất của Nguyễn Quang Lục do Nhà xuất bản Gió Việt ấn hành tại Sài Gòn năm 1953. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)