Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ - Trần kinh Hòa, 54 trang | AtaBook.com
25 lượt download

Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ


Tác giả: Trần Kinh Hòa (Cheng Ching Ho)
Số trang: 54 trang
Thể loạiSách Sử - Địa
Vùng đất Nam Bộ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI (Nguyễn Văn Kim)
 

Khảo cứu về Danh xưng Giao Chỉ là tài liệu nghiên cứu của nhà Đông Phương học người Đài Loan - giáo sư Trần Kinh Hòa (陳荆和) được ông viết lần đầu trên Văn Sử Triết Học báo kỳ thứ 4 của Đài Loan, sau được ông sửa chữa lại và dịch sang tiếng Việt.   

 
Đối với nguồn gốc và hàm nghĩa hai chữ: Giao Chỉ mà người xưa dùng để chỉ Bắc Việt, từ xưaluôntruyềnnhiều lời giải thích khác nhau, nhưng hiện nay nhờ sự hiểu biết củalịch sử học, ngôn ngữ học và thổ tục học, chúng ta nhận thấy những lời giải thích ấy đều chưa được ổn thỏa.
Tài liệu này sẽ khảo về động cơ đặt ra tên quận Giao Chỉ, phê bình các thuyết từ xưa đến nay, và đối với nguyên nghĩa Giao Chỉ, cùng các vấn đề tương quan, như vị trí và nguồn gốc Tượng quận, vị trí Tây Âu Lạc, nguồn gốc của tên Tượng Lâm và Lâm Ấp, ..., sẽ nêu ra vài ba ý kiến tương đối hợp lý.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Khảo cứu về danh xưng Giao Chỉ của nhà Đông Phương học Trần Kinh Hòa trên Atabook.com  
 
Download
Bình luận (0)