Đồng cam cộng khổ là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 16/07/2021

Đồng cam cộng khổ là gì?

Quang Nguyễn - wangnguyen.vn@gmail.com
Đồng cam cộng khổ (tiếng Trung 同甘共苦) có nghĩa là chia ngọt sẻ bùi, vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chịu, trong mọi hoàn cảnh đều có nhau.

Đây là định nghĩa mà 
phần lớn các từ điển uy tín như Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, Từ điển từ Hán-Việt do Lại Cao Nguyên chủ biên (NXB Khoa Học Xã Hội-2007), Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam của Vũ Dung-Vũ Thùy Anh-Vũ Quang Hào, ... đều thống nhất đại ý như vậy. 

Còn theo quyển từ điển Thành ngữ điển cố Trung Quốc do GS. Lê Huy Tiêu biên dịch (NXB Khoa Học Xã Hội-1993), giải nghĩa Đồng cam cộng khổ có nguồn gốc từ Hoài Nam Tử (thiên Binh Lược Huấn): "Tướng lãnh phải đồng cam khổ với binh lính, cùng chịu đói chịu lạnh với họ, có thế binh sĩ mới có thể hết lòng vì mình. Đời sau đổi đồng cam khổ thành đồng cam cộng khổ".

Về mặt ý nghĩa, thành ngữ vẫn còn vướng ít nhất 02 cách hiểu xoay quanh hai từ cam khổ mà các nhà ngôn ngữ học hiện nay vẫn chưa thống nhất ý kiến với nhau.

Đồng cam cộng khổ + tiếng Hoa

Hán-Việt từ điển của Thiều Chửu thì chữ cam (甘) có 6 nghĩa, trong đó nghĩa 1. là ngọt, nghĩa 3. là cam làm, cam chịu. Chữ khổ (苦) cũng có 6 nghĩa, trong đó nghĩa 1. là đắng, nghĩa 2. là khốn khổ, tân khổ. Như vậy nếu xét về "mặt chữ" thì cam có nghĩa là ngọt và cam chịu là một chữ, và khổ có nghĩa là đắng và khốn khổ cũng là một chữ. Từ đây đưa đến hai cách hiểu như sau:

Cách hiểu 1: Đồng cam cộng khổ, với nghĩa camcam chịu, và khổ là khổ sở, và với ý nghĩa là cùng cam chịu khi khổ sở, nói lên sự đồng lòng luôn có nhau khi gặp hoàn cảnh khó khăn.

Cách hiểu 2: chia ngọt sẻ bùi, sướng khổ có nhau, với cam là ngọt và khổ là đắng, như nhiều quyển từ điển đã giải thích ở trên. Hai chữ đối lập camkhổ - ngọt và đắng, tượng trưng ngọt-bùi, sướng-khổ, là những cách ví von thường thấy trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam.

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 

Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.
Bình luận (0)