Trung Hoa sử cương - Đào Duy Anh (Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân, Huế, 1942) | Atabook.com
31 lượt download

Trung Hoa sử cương (Từ thái cổ đến ngày nay)


Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân (Huế)
Năm xuất bản: 1942
Thể loạiSách Sử - Địa

 
Trung Hoa sử cương
 

Cuốn Trung Hoa sử cương - Từ thái cổ đến ngày nay của Đào Duy Anh trên Atabook thuộc Quan Hải Tùng Thư hoàn tất giấy phép kiểm duyệt số 555 ngày 28 tháng 8 năm 1942, được nhà in Tiếng Dân in xong vào ngày 25 tháng 1 năm 1943 tại Huế.

 
Trung Hoa sử cương của Đào Duy Anh gồm các nội dung chính sau:

Thay lời tựa
TỰ LUẬN

Truyền thuyết đời Thái - cổ

CHƯƠNG THỨ NHẤT
XÃ HỘI THƯỢNG - CỔ

I. – Thổ địa Trung hoa.
II. – Thời đại đồ đá cũ
III. Thời đại đồ đá mới.
IV. Đời Ân Thương.
V. Trạng thái ý thức đời Thượng-cổ.

CHƯƠNG THỨ HAI
ĐỜI CHU

I. Tây Chu và Đông Chu.
II. Chế độ nô lệ.
III. Chế độ phong kiến.
IV. Trạng thái kinh tế đời Chu.
V. Trạng thái ý thức đời Chu.

CHƯƠNG THỨ BA
ĐỜI TẦN HÁN

I. Nhà Tần thống nhất.
II. Nhà Tần suy vong.
III. Nhà Tiền Hán hung và suy.
IV. Nhà Hậu Hán hưng và suy.
V. Trạng thái ý thức đời Tần Hán.

CHƯƠNG THỨ TƯ
ĐỜI TÙY ĐƯỜNG

I. Thời đại phong kiến phân tán.
II. Nhà Tùy thống nhất và suy vong.
III. Nhà Đường hưng khởi.
IV. Trạng thái kinh tế đời Đường.
V. Trạng thái ý thức đời Đường.
VI. Nhà Đường suy vong.

CHƯƠNG THỨ NĂM
ĐỜI TỐNG NGUYÊN MINH

I. Nhà Tống thống nhất.
II. Nhà Tống suy vong.
III. Mông cổ hưng khởi.
IV Nhà Nguyên suy vong
V. Nhà Minh và nội trị.
VI. Việc ngoại giao và sự suy vong.

CHƯƠNG THỨ SÁU
ĐỜI THANH

I. Nhà Thanh hưng khởi.
II. Trung Tây giao thiệp.
II. Âu chân đòi thông thương
IV. Âu châu và Nhật bản tranh bá quyền
V. Triều Thanh suy vong.
VI. Trạng thái kinh tế xã hội và văn hóa.

CHƯƠNG THỨ BẢY
THỜI KỲ DÂN- QUỐC

I. Dân quốc thành lập.
II. Chính cuộc rắc rối.
II. Ngoại giao khó khăn.
IV. Chính-phủ Quốc dân
V. Tình thế ngoại giao gần đây
VI. Trạng thái kinh tế xã hội và văn hóa.

PHỤ LỤC

Biểu các triều vua Trung-hoa.

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Trung Hoa sử cương - Từ thái cổ đến ngày nay của Đào Duy Anh - Quan Hải Tùng Thư, NXB Tiếng Dân năm 1942 trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)