Chiến thuật cưa đôi chênh lệch và cách đối phó - Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 01/06/2018

Chiến thuật cưa đôi chênh lệch và cách đối phó

Atabook.com - Chia sẻ. Kết nối. Truyền cảm hứng.
Khi hai bên đưa ra hai con số sai biệt nhau, hay hai quan điểm khác nhau và cuộc đàm phán – thương lượng có vẻ dẫn đến chỗ bế tắc, thì cách tốt nhất là đưa ra đề nghị “cưa đôi chênh lệch” hay hai quan điểm tiến tới gặp nhau ở một điểm giữa.
 
Ví dụ: chủ nhà đòi bán nhà với 3.2 tỷ. Người mua trả 2.8 tỷ. Như vậy giữa con số của người bán và người mua có sự chênh lệch 400 triệu. Hai bên đều muốn giữ ý kiến của mình nhưng cũng rất muốn bán và mua nhà. Lúc đó, một người thứ ba nói: “Thôi, bây giờ cưa đôi con số 400 triệu thành 200 triệu. Bên bán chịu mất 200 triệu và bên mua cũng mất 200 triệu. Như vậy hai bên sẽ gặp nhau ở giá 3 tỷ”.
 
Đây là cách dễ giải quyết nhất và thông thường được áp dụng trong các cuộc thải luận mua bán.
 
Đối lại chiến thuật “cưa đôi chênh lệch”
 
Nếu bên kia đưa ra đề nghị “cưa đôi chênh lệch” thì bạn lại đề nghị “cưa đôi chênh lệch” tiếp. Trong thí dụ trên, nếu người bán đề nghị cưa đôi và chịu giá 3 tỷ. Đến lượt bạn, là người mua, bạn lại đề nghị cưa đôi chênh lệch tiếp. Bạn nói: “Ông đồng ý giá 3 tỷ. Tôi trả 2.8 tỷ. Thôi, ta cưa đôi chênh lệch và gặp nhau ở 2.9 tỷ nhé”.
 
 
Bình luận (0)