Ma lanh (malanh) nghĩa là gì | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 08/10/2023

Ma lanh nghĩa là gì?

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn 
 

Ma lanh có nghĩa là lanh lợi, tinh ranh, láu cá, lắm mánh khóe và mưu mẹo khi giải quyết vấn đề.


Ma lanh là gì 
 
Trong Tầm nguyên tự điển Việt Nam (NXB TP. Hồ Chí Minh, 1993), Lê Ngọc Trụ giảng ma lanh có nghĩa là “người lanh lợi, xảo trá, tinh quái, láu cá. Thằng nhỏ ma lanh đáo để .[1] 

Còn theo Từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học do Hoàng Phê chủ biên thì ma lanh hoặc malanh có nghĩa là: “khôn ranh, có nhiều mánh khóe, mưu mẹo để xoay xở khi gặp lúng túng, khó khăn. Anh chàng rất malanh. Thói malanh.” [2] 

Về từ nguyên, ma lanh chẳng phải là con ... ma nào cả mà đây là từ mượn của tiếng Pháp bắt nguồn từ chữ malin [/malɛ̃/].

Trong tiếng Pháp, malin vừa là tính từ, vừa là danh từ được Từ điển Pháp Việt (Viện ngôn ngữ học, NXB TP. Hồ Chí Minh, 2002) giảng như sau:

 [Nếu là tính từ], malin gồm các nghĩa: 1. Tinh quái, quỷ quái, ưa làm hại. 2. Thâm hiểm, độc ác, hiểm độc. 3. Xấu, độc, độc hại.

 [Nếu là danh từ], malin có nghĩa là “khôn khéo, mưu mẹo, xảo trá, láu cá, láu lỉnh, ranh”. [3]


Chữ ma lanh (malanh) chính là mượn cái nét nghĩa của danh từ malin trong tiếng Pháp vì ma lanh trong tiếng Việt chưa hề được dùng để chỉ tính thâm hiểm, ác độc, ưa làm hại như ở nét nghĩa của tính từ malin trong tiếng Pháp cả.

 Ma lanh còn có từ đồng nghĩa nữa cũng là ma, đó là ma le, ma mãnh đều dùng để chỉ những người tinh ranh, quỷ quái.Chú thích

[1]. Lê Ngọc Trụ. (1993). Tầm nguyên tự điển Việt Nam. NXB Thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 620

[2]. Viện ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên. (2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng. Tr. 607.  

[3]
Viện ngôn ngữ học, Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật chủ biên. (2002). Từ điển Pháp ViệtNXB Thành phố Hồ Chí Minh. Tr. 1064, 1065.
 

Sách hay chọn lọc về từ điển và chính tả Tiếng Việt


Từ điển chính ta tiếng ViệtTừ điển chính tả tiếng Việt
NXB Thanh Hóa, 2020
Mua sách

Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên)Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên)
NXB Hồng Đức, 2021
Mua sách

Từ điển thành ngữ tiếng ViệtTừ điển thành ngữ tiếng Việt
NXB Dân Trí, 2019
Mua sách  
 
Bình luận (0)