Văn hóa Chăm - Nghiên cứu và phê bình, tập 1 (NXB Phụ Nữ, 2010) - Sakaya, 640 trang | Atabook.com
8 lượt download

Văn hóa Chăm - Nghiên cứu và phê bình


Tác giả: Sakaya
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 640 trang
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo


Văn hóa Chăm - Nghiên cứu và phê bình (Sakaya)

Người Chăm là một trong các cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, họ đã sáng tạo ra nền văn hóa mang nhiều bản sắc riêng thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau như văn tự, kiến trúc, điêu khắc, kinh tế, văn hóa, xã hội ... Chính vì vậy, văn hóa Chăm được nhiều học giả trong và ngoài nước quan tâm.

Hiện nay với số dân khoảng 132.873 người, họ sinh sống chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh và Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) ... Ngoài một chuỗi dài di tích đền tháp nổi bật ở miền Trung, người Chăm vẫn còn lưu giữ một số phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội, văn chương .... giàu bản sắc riêng.

Cuốn sách Văn Hóa Chăm - Nghiên cứu và Phê bình (tập 1) của tác giả Sakaya tập trung vào nghiên cứu mới và phê bình một số công trình nghiên cứu trước đây. Gồm 8 phần theo các chủ đề khác nhau liên quan đến người Chăm như:

1. Di tích - Lịch sử;

2. Văn hóa - xã hội;

3. Tôn giáo;

4. Lễ hội;

5. Văn chương;

6. Ngôn ngữ;

7. Nghệ thuật biểu diễn truyền thống;

8. Thi phẩm Paoh Catuai - Những bài học cần suy nghĩ.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Văn hóa Chăm - Nghiên cứu và phê bình của Sakaya do NXB Phụ Nữ ấn hành năm 2010 trên Atabook.com.
 
Download
Bình luận (0)