Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam từ đầu công nguyên đến thế kỷ XIX (NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật, 2019) - Phạm Thị Loan, 234 trang | AtaBook.com
21 lượt download

Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam từ đầu công nguyên đến thế kỷ XIX


Tác giả: Phạm Thị Loan
Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 234 trang
Thể loạiVăn hóa - Tôn giáo 

Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam (Phạm Thị Loan)

Nho giáo - một học thuyết triết học, chính trị, đạo đức khởi nguồn từ Trung Quốc, đã có mặt ở Việt Nam từ hàng ngàn năm nay. Từ lúc ban đầu bị phần lớn người dân Việt từ chối khi mới du nhập, sau thời Bắc thuộc, Nho giáo đã dần được các triều đại phong kiến Việt Nam tiếp nhận và sử dụng làm hệ tư tưởng, công cụ để trị nước, đào tạo ra những con người phục vụ cho mục đích cai trị của chế độ phong kiến.

Trong nhiều thế kỷ được nhà nước phong kiến Việt Nam đề cao, Nho giáo được xem như một mô hình tổ chức và quản lý xã hội chính thống, một phương thức hoạt động và phát triển văn hóa đóng vai trò chủ đạo.

Trong Bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo sư Phan Ngọc từng đánh giá:

 
Không có một dấu vết nào của văn hóa Việt Nam mà không mang một biểu hiện có thể xem là có tính chất Nho giáo, dù đó là văn học, chính trị, phong tục, nghi lễ, nghệ thuật, tín ngưỡng. Cũng không có một người Việt Nam nào, dù chống Nho giáo đến đâu mà lại không chịu ảnh hưởng của Nho giáo

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Quá trình du nhập của Nho giáo vào Việt Nam của Phạm Thị Loan do NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật ấn hành năm 2019 tại Hà Nội trên Atabook.com  
 
Download
Bình luận (0)