Đường Thi (NXB Tân Dân, Hà Nội, 1940) - Ngô Tất Tố, 176 trang | Atabook.com
34 lượt download

Đường Thi (1940)


Tác giả: Ngô Tất Tố
Nhà xuất bản: NXB Tân Dân (Hà Nội)
Năm xuất bản: 1940
Số trang: 176 trang
Thể loạiVăn Học

Đường Thi
 

Sách Đường Thi là tác phẩm phiên dịch và khảo cứu thơ Đường của nhà văn Ngô Tất Tố được nhà xuất bản Tân Dân ấn hành tại Hà Nội năm 1940.   


Ngô Tất Tố (1893-1954) là một tên tuổi nổi bật thuộc thế hệ lớp đầu của nền văn hóa Quốc ngữ. Ông có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 trong vai trò của một nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả, nhà Nho học, nhà báo và là một trong những người đặt nền móng cho nền văn học Việt Nam hiện đại. 

Đường thi của Ngô Tất Tố là công trình nghiên cứu, dịch thuật và giới thiệu thơ Đường được in thành sách đầu tiên ở Việt Nam. 

Trong bản in Đường Thi lần đầu do nhà xuất bản Tân Dân ấn hành năm 1940 này, Ngô Tất Tố đã ghi tiểu sử của 23 nhà thơ Đường tiêu biểu và chọn dịch 56 bài thơ xếp thứ tự theo các thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong, thất ngôn cổ phong, ngũ ngôn tứ tuyệt, thất ngôn tuyệt cú, ngũ ngôn luật, thất ngôn luật. 

Mỗi bài thơ có in chữ Hán, và ngay dưới mỗi dòng thơ chữ Hán là phiên âm Hán - Việt, sau đó đến ba mục là “Tìm điển”: chú thích một số từ; “giải nghĩa”.  Trong số 56 bài thơ được dịch, thì Lý Bạch 12 bài, Đỗ Phủ 8 bài, Vương Xương Linh 5 bài; Tào Đường 5 bài, Thôi Hiệu 3 bài, Vương Duy 3 bài, Đỗ Mục 3 bài. Các nhà thơ có một bài là Vương Tích, Dương Quýnh, Lạc Tân Vương, Trần Tử Ngang, Vi Thừa Khánh, Trương Nhược Hư, Trương Cửu Linh, Vương Hãn, Từ An Trinh, Mạnh Hạo Nhiên, Sầm Tham, Trương Kế, Lý Đoan, Lưu Vũ Tích, Nguyên Chẩn, Trịnh Cốc, Trương Tịch và một bài chưa biết tên tác giả.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Đường Thi của nhà văn Ngô Tất Tố do NXB Tân Dân (Tủ sách Tao Đàn) ấn hành tại Hà Nội năm 1940. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)