Việt Nam Sử Lược (Trần Trọng Kim) - Atabook.com
0 lượt download
Việt Nam sử lược

Trong lời tựa cho cuốn Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim viết: "Độc giả cũng nên biết rằng bộ sử này là bộ Sử Lược cốt để ghi chép những chuyện trọng yếu để hãy tạm giúp những người hiếu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn như việc làm ra bộ sử thật là đích đáng, kêu cứu và phê bình rất tường tận, thì xin để dành cho những bậc tài danh sau này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử. Bây giờ ta chưa có áo lụa, ta hãy tạm mặc áo vải, tuy nó xấu xí nhưng có thể làm cho ta đỡ rét...." Các bạn nhấp vào chữ Download bên dưới để đọc online hoặc tải về máy để xem. HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TRÊN ATABOOK!
 
Download
Bình luận (0)