Đại Việt quốc thư - Quang Trung Nguyễn Huệ (Saigon 1967 - 1973) | Atabook.com
28 lượt download

Đại Việt quốc thư

Tác giả: Quang Trung Nguyễn Huệ
Dịch giả: Đình thụ Hoàng Văn Hòe
Thể loạiSách Sử - Địa

Đại Việt quốc thư - Quang Trung Nguyễn Huệ (Saigon 1967 - 1973)

Đại Việt quốc thư là tập công văn và văn thư về quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt (Việt Nam) và nhà Thanh (Trung Quốc) dưới triều đại Quang Trung; trong đó chứa đựng những nội dung đặc biệt có giá trị, là những công văn bí mật của vua Quang Trung trao đổi với nhà Thanh và trát dụ gửi về trong nước cho Phan Văn Lân hay Nguyễn Quang Toản. 

Qua những công văn ngoại giao được ghi lại trong Đại Việt quốc thư, nhiều chi tiết có thể dùng để kiểm chứng các tài liệu khác viết về thời Quang Trung hoặc có thể dựng lại một cách đầy đủ những sự kiện mà trước nay chưa được biết tới hoặc bị viết sai lệch. 

Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Đại Việt Quốc Thư (Quang Trung Nguyễn Huệ) - dịch giả Đình thụ Hoàng Văn Hòe. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)