Đại Tự điển chữ Nôm (NXB Văn Nghệ TP HCM, 2005) - Vũ Văn Kính, 1603 trang | Atabook.com
9 lượt download

Đại Tự Điển chữ Nôm 


Tác giả: Vũ Văn Kính
Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ TP.HCM
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 1603 trang
Thể loại: Từ điển - Ngôn ngữ


Đại tự điển chữ Nôm - Vũ Văn Kính
 

Đại Tự điển chữ Nôm của tác giả Vũ Văn Kính được nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM ấn hành năm 2005.


Những tác phẩm chữ Nôm của ta có giá trị rất lớn về phương diện Lịch sử, Văn học, Nghệ thuật... Chúng ta đã phiên âm được một số lớn, nhưng cũng còn không ít tác phẩm chưa được khai thác. Những tác phẩm đã phiên âm và phổ biến rộng rãi, chúng ta cũng cần phải rà lại. Vì chữ Nôm có nhiều chữ có thể đọc được nhiều âm mà chúng ta cũng chưa thỏa mãn với nhiều âm mà những bản Quốc ngữ đã lưu hành được phiên từ những tác phẩm Nôm. Bởi lẽ những âm mà cổ nhân ta viết ra chữ Nôm, đến nay những âm ấy chúng ta còn nhiều tranh cãi, để kiếm ra âm nào gần vởi âm của tác giả. Âm hưởng, từ ngừ của ông cha ta từ xưa khác hắn với chủng ta ngày nay, nên rất khó phiên đúng được.

Hiện nay, chúng ta cũng đã có một số Tự Điển, Tự Vị, Bảng Tra chữ Nôm, nhưng chưa có quyển nào tạm đủ âm để phục vụ cho việc phiên âm chữ Nôm. Mỗi khi ta phiên âm phải tra cứu trong tất cả những Tự Điển, Tự vị, Bảng tra ấy, mà chữ thì có trong quyến này lại không có trong quyển khác. Giở hết cả ra mà tìm thật là một kỳ công, mà lại tất cả những quyển ấy cũng vẫn chưa đủ chữ và âm cho chúng ta tra cứu.

Bởi những lẽ ấy, tác giả Vũ Văn Kính đã gom tất cả Tự Điển, Tự Vị, Bảng Tra chữ Nôm đã có và đọc thêm khá nhiều tác phẩm Nôm để hoàn thành quyển Đại Tự Điển chữ Nôm này gồm trên 37.000 chữ (Nôm), và trên 7.000 âm, để cung cấp một quyển tự điển có thể giúp độc giả tra cứu và ngay bản thân tác giả nữa. 

Vũ Văn Kính soạn quyến sách này là tài liệu dùng để đọc các bản văn Nôm cổ và đã lưu hành, chứ không nhằm khoa học hóa, nên phải theo đúng những chữ đã có, mặc dù biết chữ nào đó sai, thiếu, thừa nét, viết tùy tiện, nhưng cũng giữ nguyên hình.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Scan Đại Tự điển chữ Nôm của Vũ Văn Kính do nhà xuất bản Văn Nghệ TP HCM ấn hành năm 2005 trên Atabook.com
 
Download
Bình luận (0)