Thành ngữ điển cố Trung Hoa, trọn bộ 2 tập (NXB Trẻ, 1994) - Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu, 738 trang | AtaBook.com
65 lượt download

Thành ngữ điển cố Trung Hoa (trọn bộ 2 tập)


Tác giả: Sơn Vân
Dịch giả: Võ Ngọc Châu
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Năm xuất bản: 1994
Số trang: 738 trang (2 tập)
Thể loạiTừ điển - Ngôn ngữ 

Thành ngữ điển cố Trung Hoa - Sơn Vân, Võ Ngọc Châu

Thành ngữ điển cố Trung Hoa của Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu trên trang AtaBook là bản in năm 1994 do NXB Trẻ ấn hành.


Cuốn Thành ngữ điển cố Trung Hoa được dịch giả Võ Ngọc Châu dịch từ cuốn Thành ngữ cố sự của NXB Thanh Vi Hồng Kông. Sách có nhiều điển cố phong phú và nổi tiếng như:

- Múa bùa trước cửa Lỗ Ban

- Biển xanh ruộng dâu (thương hải tang điền)

- Thanh mai trúc mã

- Bách phát bách trúng

- Túi rượu bị cơm

- Kết cỏ ngậm vành

- Gương vỡ lại lành


- Có chí thì nên

- Keo sơn gắn bó

- Nguyệt lão se tơ

- Châu về hợp phố

- Nằm gai nếm mật

- Nghiêng thành đổ nước

- Một chữ ngàn vàng
 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Thành ngữ điển cố Trung Hoa của Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu do NXB Trẻ ấn hành năm 1994 trên Atabook.com.  

Download
Bình luận (0)