Tại sao bến xe miền Tây còn có tên là Xa cảng | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 18/07/2021

Tại sao bến xe miền Tây còn có tên là Xa cảng? 

Quang Nguyễn - wangnguyen.vn@gmail.com

Xa cảng là phiên âm Hán Việt của từ 車港 (đọc là chē gǎng), có nghĩa là bến xe. Trong đó xa (車) nghĩa là cái xe; còn cảng (港) nghĩa là bến cảng. Xa cảng miền Tây có từ thời Việt Nam cộng hòa, sau năm 1975 mới đổi thành bến xe miền Tây. 

Bền xe miền Tây
 
Trước đây và cả hiện nay, người ta vẫn dùng một số từ Hán Việt để chỉ một số tên gọi thay vì dùng từ thuần Việt, ví dụ như xa lộ Hà Nội (trước 1975 gọi là xa lộ Đại Hàn). Theo đó, xa lộ là phiên âm Hán Việt của từ 車路 (đọc là chē lù), có nghĩa nôm na là đường xe chạy (lộ - 路, nghĩa là đường đi).
Bình luận (0)