Sơn Nam | Atabook.com
Cập nhật lần cuối vào ngày 27/12/2022

Sơn Nam

Atabook.com - Truyền bá tri thức.

Sơn Nam

Sơn Nam (1926 - 2008)
 


Sơn Nam là nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Ông được nhiều người gọi là "ông già Nam Bộ", "pho từ điển sống về miền Nam" hay "nhà Nam Bộ học". 

Ông có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Hương rừng Cà Mau, Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Đất Gia Định - Bến Nghé xưa & Người Sài Gòn, ... Toàn bộ tác phẩm của ông đã được NXB Trẻ mua tác quyền trọn đời từ cuối năm 2002.

Tiểu sử


Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tài sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926, tại làng Đông Thái, quận An Biên, tỉnh Rạch Giá. Do sự nhầm lẫn của nhân viên hộ tịch, tên khai sinh của ông bị viết sai thành Phạm Minh Tày. 

Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, giành lấy chính quyền ở địa phương, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu quốc tỉnh, phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này, để tưởng nhớ người phụ nữ Khmer đã cho ông bú mớm thời thơ ấu. Sau Hiệp định Genève 1954, ông về lại Rạch Giá. 

Năm 1955, ông lên Sài Gòn cộng tác với các báo: Nhân loại, Công Lý, Ánh sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống...

Năm 1960-1961, Sơn Nam bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam ở nhà lao Phú Lợi. Ra tù, ông tiếp tục làm báo, viết văn và khảo cứu về Nam Bộ.

Sau 1975, ông tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.


Sơn Nam qua đời ngày 13 tháng 08 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Tất cả sách / tác phẩm của Sơn Nam có trên Atabook 


1. Lịch sử khẩn hoang miền Nam

2. Văn minh miệt vườn

3. Hương rừng Cà Mau


Website cùng hệ thống

AtaHome
Bình luận (0)