Việt Nam sử lược, quyển I (NXB Lê Thăng, Hà Nội, 1943) - Trần Trọng Kim, 259 trang | Atabook.com
6 lượt download

Việt Nam sử lược (quyển I)


Tác giả: Trần Trọng Kim
Nhà xuất bảnNXB Lê Thăng (Hà Nội)
Năm xuất bản: 1943
Số trang: 259 trang
Thể loạiSách Sử - Địa

Việt Nam sử lược quyển 1 năm 1943
 

Cuốn Việt Nam sử lược, quyển I của Trần Trọng Kim được nhà xuất bản Lê Thăng ấn hành tại Hà Nội năm 1943.  

 
Trần Trọng Kim (1883-1953) - bút hiệu Lệ Thần, là một học giả uy tín đầu thế kỉ 20. Tên tuổi của ông gắn liền với công trình nghiên cứu về văn học và văn hóa như Nho giáo, Việt Nam sử lược, Việt Nam văn phạm, Quốc văn giáo khoa thư...

Việt Nam sử lược (Histoire de Việt Nam) là cuốn sách lịch sử Việt Nam đầu tiên viết bằng chữ quốc ngữ được Trần Trọng Kim hệ thống lại toàn bộ lịch sử nước Việt (cho đến thời Pháp thuộc). Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim từng được sử dụng làm sách giáo khoa thời Pháp thuộc và Việt Nam cộng hòa cho tới năm 1975.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Việt Nam sử lược, quyển I của Trần Trọng Kim do NXB Lê Thăng ấn hành tại Hà Nội năm 1943 trên Atabook.com  
 
Download
Bình luận (0)