Việt Nam Quốc dân Đảng ở hải ngoại (Hải Phòng nhật báo, 1945) - Nguyễn Thế Nghiệp, 31 trang | Atabook.com
1 lượt download

Việt Nam Quốc dân Đảng ở hải ngoại


Tác giả: Nguyễn Thế Nghiệp
Nhà xuất bản: Hải Phòng nhật báo
Năm xuất bản: 1945
Số trang: 31 trang
Thể loạiSách Sử - Địa

Việt Nam quốc dân đảng ở hải ngoại
 

Sách Việt Nam Quốc dân Đảng ở hải ngoại của Nguyễn Thế Nghiệp được nhà in của Hải Phòng nhật báo ấn hành năm 1945.  

 
"Đây là lịch sử, viết rất sơ lược của đoàn thể Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Trung Quốc. Những tài liệu sót lại trên bước đường của các đảng cách mệnh phải hoạt động bí mật, và lại bôn tẩu ở nơi hải ngoại rất khó sưu tầm, nên những việc xảy ra chưa thể thuật lại cho đầy đủ.

Tuy cũng dự một phần vào những cuộc vận động trước và sau 1930, chúng tôi chỉ có thể bảo đảm cho những việc trực tiếp thuộc phạm vi hoạt động của tôi, còn ngoài ra, trong cuốn sách này, tôi cũng phải lựa chọn tài liệu lấy ở bộ Contribution à l’histoire des mouvements politiques en Indochine (Lịch sử các phong trào chính trị Đông Dương). Bộ sách trên đây, tác giả là Louis Marty, giám đốc ty Công an ở phủ Toàn quyền trước. Tài liệu của Louis Marty là những tập hồ sơ của mấy kỳ hội đồng Đề hình, là những giấy má lượm được khi khám xét các nhà, và những lời khai của các người bị cáo. Tài liệu đó có thể có giá trị, nếu ta biết phân biệt. Trong những bị cáo, kẻ nào đã khai, cũng vẫn còn một ý định là thu nhỏ sự thực để cho tội mình nhẹ đi. Trái lại, những kẻ lập-công thị hay  “phóng đại”, làm cho to câu chuyện. Còn đối với bọn đế quốc Pháp, cách phê bình của họ rất thiên, vì họ sẵn một thái độ khinh thị và mạt sát.

Những lời thanh minh đây, chúng tôi tưởng cần phải nhắc đến trên đầu một cuốn sách mà lúc này chúng tôi viết gấp để bạn đọc tạm hiểu cuộc vận động cách mệnh ở hải ngoại, sau việc khởi nghĩa Yên Bái."

Ngày 14 tháng 4 dương lịch
Nguyễn Thế Nghiệp

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Việt Nam Quốc dân Đảng ở hải ngoại của Nguyễn Thế Nghiệp do Nhà in Hải Phòng nhật báo ấn hành năm 1945. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)