Về tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và Cham-pa (Lê Xuân Diệm, 2004) | Atabook.com
18 lượt download

Về tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và Cham-pa


Tác giả: Lê Xuân Diệm
Năm xuất bản: 2004
Thể loạiSách Sử - Địa

Về tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và Chămpa
 

Về tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và Cham-pa của PGS Lê Xuân Diệm là kỷ yếu tại Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai, tổ chức vào năm 2004 .
 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Về tên gọi Lâm Ấp, Hoàn Vương, Chiêm Thành và cham-pa của Lê Xuân Diệm. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 

Download
Bình luận (0)