Văn hóa là gì - Đào Duy Anh (NXB Tân Việt, Sài Gòn 1948) | Atabook.com
30 lượt download

Văn hóa là gì

Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: NXB Tân Việt Hà Nội (
Quan Hải Tùng Thư)
Năm xuất bản: 1948
Thể loạiVăn Hóa - Tôn Giáo

Văn hóa là gì
 

Văn Hóa là gì của Đào Duy Anh thuộc Quan Hải Tùng Thư được NXB Tân Việt Hà Nội in và phát hành tại Sài Gòn năm 1948. 
 

Về ý nghĩa của chữ Văn hóa và chữ Văn minh (tương đương với tiếng Pháp là Civilisation và tiếng Đức là Kultur), các nhà học giả thế giới, nhất là Tây phương, bàn cãi đã nhiều lắm ; ở đây tôi (tức tác giả Đào Duy Anh) đã không thể nhắc lại tất cả những cuộc thảo luận ấy thì cũng xin gác bỏ hẳn ra ngoài, mà chỉ nói khái quát về cái ý nghĩa mà chính tôi đã thừa nhận.

Người ta thường nói dân lộc văn minh, thời đại văn minh để đối với dân tộc dã man, thời đại dã man. Trái lại, người ta thường nói văn hóa Tây phương, văn hóa Đông phương (văn minh), văn hóa các dân tộc Da đen, Da đỏ (dã man), văn hóa đồ đá cũ, văn hóa điện khí. Xem thế ta nhận thấy ngay chữ văn hóa khác với chữ văn minh thế nào, tuy rằng theo các ý niệm khác nhau ấy, tiếng Pháp đều nhất tề dùng một chữ CIVILISATION thôi.


Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook Văn Hóa là gì của Đào Duy Anh dịch trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)