Từ điển văn liệu (Long Điền Nguyễn Văn Minh) | Atabook.com
4 lượt download
Từ điển văn liệu - Nguyễn Văn Minh | Atabook.com

Từ điển văn liệu được tác giả Long Điền Nguyễn Văn Minh dành 7 - 8 năm ròng rã sưu tập và soạn thảo, cụ thể là từ năm 1934 đến năm 1941 mới hoàn thành.  Sách do Đốc học Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc viết lời Tựa và Trác Hiên Triệu Hữu Lập hiệu đính.

Quyển Từ Điển văn liệu này là quyển in lần thứ 2 vào năm 1952 đã được sửa chữa và bổ sung thêm nhiều so với lần đầu in vào năm 1942.
  
Trong lời tựa 
viết vào ngày 8-1-1942 dành cho cuốn Từ điển văn liệu của Long Điền Nguyễn Văn Minh, học giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc ví cuốn sách này như quyển Quốc văn thành ngữ tự điển của Trung Hoa. "Thực là đầy đủ những tư cách của một quyển từ điển, một pho Từ nguyên".  

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Từ Điển văn liệu của Long Điền Nguyễn Văn Minh. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)