Từ điển Hán Việt - Hầu Hàn Giang, Mạch Vĩ Lương | Atabook.com
96 lượt download
Từ điển Hán Việt - Hầu Hàn Giang, mạch Vĩ Lương

Cuốn Từ điển Hán Việt này do một số cán bộ phiên dịch tiếng Việt của Nhà xuất bản ngoại văn Bắc Kinh và Báo ảnh Trung Quốc bắt đầu biên soạn vào năm 1972; đến năm 1977, có thêm một số cán bộ giảng dạy tiếng Việt cua trường Đại học kinh tế mậu dịch đối ngoại Bắc Kinh cũng tham gia vào công tác biên soạn, và đến tháng 12 năm 1983 thì hoàn thành.

Nhấp vào chữ Download  để tải ebook Từ điển Hán Việt (chủ biên Hầu Hàn Giang, Mạch Vĩ Lương). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)