Tràng An báo (số 439 năm 1939) | Atabook.com
13 lượt download

Tràng An báo (số 439 năm 1939)


Tác giả: Nhiều tác giả 
Số báo: 439
Ngày xuất bản: 28/7/1939
Nơi xuất bản: Huế
Thể loạiBáo chí xưa 

Tràng An báo
 

Tràng An báo số 439 ra ngày 28 tháng 7 năm 1939 có bài An-Nam-mít viết khá cụ thể về chữ Mít trong An Nam Mít của tác giả Cóc Bịch. 

 
Tràng An báo do doanh nhân Bùi Huy Tín (1876-1963) chủ nhà in Đắc Lập sáng lập với số đầu tiên ra đời vào ngày 1/3/1035 kéo dài cho đến cuối năm 1945. Chủ bút tờ Tràng An báo do ông Phan Khôi đảm nhiệm. Tuy nhiên, do cho đăng nhiều bài gây khó chịu cho giới cầm quyền thời bấy giờ nên đến đầu tháng 2-1936, ông Phan Khôi bị áp lực của nhà cầm quyền buộc thôi làm chủ bút. 

Là người đứng mũi chịu sào, ông Bùi Huy Tín sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, chứ không đổ lỗi cho cộng sự. Khi những bài báo của Phan Khôi làm phật ý nhà cầm quyền, ông đã khẳng khái lên tiếng: "... Tôi làm chủ nhiệm Tràng An thì dẫu ông Phan Khôi làm chủ bút, trách nhiệm tờ báo vẫn về phần tôi chịu. Ông Phan Khôi viết những bài nói động chạm đến các nhà tai mắt, nhưng chúng tôi có bằng lòng đăng thì các bài ấy mới đăng được chớ. Nói một cách khác, thái độ của ông Phan Khôi trên Báo Tràng An là thái độ của tôi vậy"; "… lập trường của Tràng An có ông Phan Khôi hay không, vẫn trước sau như một. Bao giờ cũng lấy vô tư hàng đầu, phải nói phải, trái nói trái". Thật là một tấm gương của sự cương trực.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Scan Tràng An báo số 439 ra ngày 28 tháng 7 năm 1939 trên Atabook.com 
 
Download
Bình luận (0)