Tìm về cội nguồn chữ Hán (Lý Lạc Nghị) | Atabook.com
42 lượt download

Tìm về cội nguồn chữ Hán   

Tác giả: Lý Lạc Nghị - Jim Waters
Thể loạiTừ Điển - Ngôn Ngữ Tìm về cội nguồn chữ Hán của Lý Lạc Nghị, Jim Waters là quyển sách đáng để tham khảo, dành cho những bạn đam mê nghiên cứu nguyên lý hình thành chữ Hán. 

Tiếng Hán Việt đã có trong tiếng Việt Nam ngay từ thuở ban đầu có chủng tộc Việt Nam (trước thế kỷ I), sau đó là thời gian bị Trung quốc đô hộ khoảng 1,000 năm. Trong thời gian này, chữ viết cho cả nước là chữ Hán. Ðến thời kỳ độc lập, khoảng 1,000 năm (trừ khoảng 20 năm bị nhà Minh đô hộ vào đầu thế kỷ XV và 100 năm bị Pháp chiếm làm thuộc địa), thì chữ viết vẫn là chữ Hán.

Người Việt Nam dùng chữ Hán trong mọi lĩnh vực dùng đến chữ: công văn, khoa học, lịch sử, giáo dục, văn chương, v.v... Chỉ mới gần đây (khoảng 100 năm) thì mới có lối chữ abc xuất hiện do công sức của các giáo sĩ truyền đạo Thiên chúa từ nhiều nước đến Việt Nam như: Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Hòa Lan, Pháp, v.v...


Website cùng hệ thống

AtaHome.vn 
Kênh thông tin bất động sản - Nền tảng mua bán, cho thuê nhà đất #1 Bình Dương.

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Tìm về cội nguồn chữ Hán (Lý Lạc Nghị - Jim Waters). Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)