Thủy Kinh chú sớ (NXB Thuận Hóa, 2005) - Lịch Đạo Nguyên chú, Dương Thủ Kính, Hùng Hội Trinh sớ, dịch giả Nguyễn Bá Mão, 987 trang | AtaBook.com
62 lượt download

Thủy Kinh chú sớ


Tác giả: Lịch Đạo Nguyên chú, Dương Thủ Kính, Hùng Hội Trinh sớ
Dịch giả: Nguyễn Bá Mão
Nhà xuất bản: NXB Thuận Hóa
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 987 trang 
Thể loạiSách Sử - Địa

Thủy Kinh chú sớ
 

Thủy Kinh chú sớ của Lịch Đạo Nguyên (chú), Dương Thủ Kính và Hùng Hội Trinh (sớ) do Nguyễn Bá Mão dịch trên AtaBook được NXB Thuận Hóa ấn hành năm 2005.

 

Sách "Thủy kinh" là một bộ chuyên trước viết về hệ thống sông ngòi thời Cổ đại của Trung Quốc. Sách do người thời Tam Quốc (220-265) biển soạn nhưng đến nay chưa biết tên đích thực của tác giả. Sách gồm 3 quyển ghi chép 137 con sông. Nội dung sách rất sơ lược. Mỗi con sông được viết thành một thiên, dài ngắn không đều. Sách có một số sai lầm. Khi Lịch Đạo Nguyên viết chú thích, đã chỉ ra hơn 60 chỗ.

Đến thời Bắc Ngụy, còn gọi là Hậu Ngụy (380-534), Lịch Đạo Nguyên (466 hoặc 472-527), lấy sách "Thủy kinh" làm cốt lõi, đã sưu tầm rộng rãi các nguồn tư liệu để chú thích sách này, ông đã viết bổ sung và phát triển thêm vào sách này thành một bộ sách đồ sộ gồm khoảng 30 vạn chữ, nhiều gấp 20 lần sách gốc, gọi là sách "Thủy kinh chú". Sách được viết vào khoảng từ năm 515 đến năm 527, trình bày 1252 con sông lớn nhỏ. Tác giả đã dùng phương pháp "nhân thủy chứng địa" nghĩa là nhân con sông chứng thực vùng đất, trình bày nguồn và dòng của con sông, tình hình địa lý của đồi núi, đồng bằng, thành ấp, trạm gác, sự duyên cách của việc thiết lập, cùng các sự việc và nhân vật lịch sử, thậm chí truyền thuyết thần thoại có liên quan đến những nơi con sông chảy qua. Bộ sách gồm 40 quyển này là một trước tác địa lý tổng hợp toàn diện nhất và có hệ thống trước thế kỷ thứ VI của Trung Quốc.

Đến thời cận đại, vào đầu thế kỷ 20, hai nhà học giả gồm thầy là Dương Thủ Kính (1839-1915) và trò là Hùng Hội Trinh (?-1936), trên cơ sở sách "Thủy kinh chứ" của Lịch Đạo Nguyên, đã bỏ toàn lực ra trong mấy chục năm trời, thu thập rộng rãi tư liệu trong các thư tịch, gom góp lại lời của nhiều học giả, để sớ, nghĩa là chú thích kỹ hơn sách "Thủy kinh chú", hợp soạn thành bộ sách "Thủy kinh chú sớ" cũng gồm 40 quyển, với hơn 1.510.000 chữ, nhiều gấp 5 lần sách "Thủy kinh chứ", và gấp 100 lần sách gốc "Thủy kinh". Trên cơ sở các điển cố mà họ Lịch đã trưng dẫn, hai ông đã chú thích kỹ nơi xuất xứ của các dòng sông, đã khảo cứu tường tận sự thiên lựu của chúng và các dấu vết của việc thành lập các châu quận, cùng sự duyên cách, hưng phế của các thành trì.

Bộ sách “Thủy kinh chú sớ" là một tập đại thành của các nhà nghiên cứu sách "Thủy kinh chú". Bản sơ thảo của sách "Thủy kinh chú sớ" được họ Dương viết xong vào năm 1904, sau đó tác giả tiếp tục bổ sung sửa chữa thêm, nhưng sách chưa xuất bản, thì năm 1915 tác giả tạ thế.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Thủy Kinh chú sớ của Lịch Đạo Nguyên, Dương Thủ Kính và Hùng Hội Trinh do Nguyễn Bá Mão dịch được NXB Thuận Hóa ấn hành năm 2005 trên Atabook.com  
 

Download
Bình luận (0)