Thú xem truyện Tàu - Vương Hồng Sển | Atabook.com
47 lượt download
Thú xem truyện tàu - Vương Hồng Sển | Atabook.com

Hiếu cổ đặc san số 2 - Thú xem truyện Tàu được học giả Vương Hồng Sển xuất bản lần đầu vào năm 1970. Thú xem truyện Tàu của học giả họ Vương là cuốn sách nghiên cứu, bình luận về thú xem truyện Tàu (tức các tiểu thuyết chương hồi của văn học Trung Quốc) của người miền Nam.

Hiếu cổ đặc san gồm những số sau:

• Hiếu cổ đặc san số 1 - Phong Lưu Cũ Mới 

• Hiếu cổ đặc san số 2 - Thú Xem Truyện Tàu

• Hiếu cổ đặc san số 3 -  Thú chơi cổ ngoạn 


• Hiếu cổ đặc san số 4 - Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa 

• Hiếu cổ đặc san số 5 - Cảnh Đức Trấn Đào Lục 

• Hiếu cổ đặc san số 6 - Cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn

 
• Riêng các số  7, 8, 9 trong bộ Hiếu cổ đặc san của Vương Hồng Sển, tác giả tập trung khảo về đồ sành sứ. Thoạt tiên, học giả họ Vương dự định quyển thượng khảo về đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, quyển trung khảo đồ sứ đi Tàu đem về và quyển hạ khảo về các đồ sành cổ của các đế vương nhà Nguyễn. Tuy nhiên, khi in thành sách thì nhà xuất bản lại in chung quyển thượng là đồ sứ từ Hậu Lê đến Sơ Nguyễn, chung với quyển hạ là đồ sứ đi Tàu đem về! Còn quyển mà tác giả cho là quyển hạ thì một nhà xuất bản khác in riêng trong một cuốn độc lập, khảo về đồ sứ men lam Huế, chuyên về đồ quốc dụng, ngự dụng, quan dụng, dân dụng, đồ phố…

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Thú xem truyện Tàu của Vương Hồng Sển. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)