Thành ngữ điển cố Trung Hoa, tập 2 (NXB Trẻ, 1994) - Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu, 315 trang | AtaBook.com
8 lượt download

Thành ngữ điển cố Trung Hoa (tập 2)


Tác giả: Sơn Vân
Dịch giả: Võ Ngọc Châu
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Năm xuất bản: 1994
Số trang: 315 trang
Thể loạiTừ điển - Ngôn ngữ 

Thành ngữ điển cố Trung Hoa - Sơn Vân, Võ Ngọc Châu

Thành ngữ điển cố Trung Hoa của Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu trên trang AtaBook là bản in năm 1994 do NXB Trẻ ấn hành.


Cuốn Thành ngữ điển cố Trung Hoa được dịch giả Võ Ngọc Châu dịch từ cuốn Thành ngữ cố sự của NXB Thanh Vi Hồng Kông. Sách có nhiều điển cố phong phú và nổi tiếng như:

- Có chí thì nên

- Keo sơn gắn bó

- Nguyệt lão se tơ

- Châu về hợp phố

- Nằm gai nếm mật

- Nghiêng thành đổ nước

- Một chữ ngàn vàng


 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Thành ngữ điển cố Trung Hoa của Sơn Vân, dịch giả Võ Ngọc Châu do NXB Trẻ ấn hành năm 1994 trên Atabook.com.  

Download
Bình luận (0)