Sự thiên di và sự hình thành những nhóm cư dân ở Đông Nam Á lục địa (Lương Ninh) - ĐHQG Hà Nội, 2003 | Atabook.com
23 lượt download

Sự thiên di và sự hình thành những nhóm cư dân ở Đông Nam Á lục địa


Tác giả: Lương Ninh
Nhà xuất bản: Tạp chí khoa học - Đại học quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2003
Thể loạiSách Sử - Địa

Tạp chí khoa học, ĐHQG Hà Nội
 

Bài nghiên cứu Sự thiên di và sự hình thành những nhóm cư dân ở Đông Nam Á lục địa của giáo sư Lương Ninh đăng trên tạp chí khoa học lĩnh vực Khoa Học Xã Hội Nhân Văn của Đại Học Quốc Gia Hà Nội tập 2, năm 2003.  

 
Sự thiên di và sự hình thành những nhóm cư dân ở Đông Nam Á lục địa của giáo sư Lương Ninh là một tài liệu kham khảo rất tốt cho những ai đang nghiên cứu về Đông Nam Á nói riêng và ngành Đông Phương học nói chung. Trong nghiên cứu này, giáo sư Lương Ninh khẳng định hầu như toàn bộ lưu vực sông Mê Kông, kể cả Sê Mun trên bình nguyên Khorat vốn là địa bàn cư trú của người Môn cổ; đồng thời ông cũng có giải thích về sự ra đời của tên gọi Campuchia cũng như tên gọi Chân Lạp.

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Sự thiên di và sự hình thành những nhóm cư dân ở Đông Nam Á lục địa của giáo sư Lương Ninh đã in trên tạp chí khoa học của Đại học quốc gia Hà Nội năm 2003. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)