Pháp luật khái luận - Vệ Thạch (Đào Duy Anh) - Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân, Huế, 1929 | Atabook.com
16 lượt download

Pháp luật khái luận


Tác giả: Vệ Thạch (Đào Duy Anh) 
Nhà xuất bản: Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân 
Năm xuất bản: 1929
Thể loạiSách Sử - Địa

 
Pháp luật khái luận
 

Cuốn Pháp luật khái luận của Vệ Thạch (tức Đào Duy Anh) trên Atabook thuộc Quan Hải Tùng Thư, được nhà in Tiếng Dân in và phát hành năm 1929.

 
Trong lời Tựa cho cuốn Pháp luật khái luận, soạn giả Vệ Thạch (tức Đào Duy Anh) đã ghi như sau (nguyên văn):

"Cái đề mục pháp-luật, cố nhiên là thuộc về phạm vi pháp học; nhưng đồng thời cũng có thể theo các phương diện như xã hội học, luân lý-học, chính trị học mà nghiên cứu.

Cái mục đích của quyển sách nhỏ này là chỉ mong cung cấp cái pháp luật thường thức cho phần nhiều người, còn như những điều nghiên cứu chuyên môn, những bài luận thuật bao quát, trong sách này đều không nói đến; vả lại sự thực cũng khó làm nổi. Bởi vậy chủ ý quyển sách nhỏ này, chỉ là làm một bài giảng bàn quảng phiếm, khiến cho hết thảy mọi người độc giả đối với tính chất pháp luật, cùng là những điều pháp luật quan hệ với xã hội sinh hoạt, có một cái quan niệm rõ ràng.

Các sách pháp học thông thường như những thứ pháp-học thông-luận, các tài liệu bao quát, không thể đem hết cả vào trong quyển sách nhỏ này, điều ấy vẫn không cần nói đến; đến như bàn đến nguyên tắc thủ tài, phương thức lập luận, trong sách nhỏ này cũng tự có những chỗ đặc biệt. Nếu độc giả cho quyển sách này là đem một bài pháp học thông luận mà rút lại, thời thực là không đúng chút nào
".

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Pháp luật khái luận của Vệ Thạch (Đào Duy Anh) - Quan Hải Tùng Thư, NXB Tiếng Dân năm 1929 trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)