Nghiên cứu chữ Hán (Thi Đạt Chí) | Atabook.com
34 lượt download

Nghiên cứu chữ Hán

Tác giả: Thi Đạt Chí
Thể loại: Từ Điển - Ngôn Ngữ Nghiên Cứu Chữ Hán là tập sách mỏng song ngữ Hán Việt (45 trang, trong đó phần tiếng Việt 25 trang) của Thi Đạt Chí, do tiệm sách Thống Nhất (Chợ Lớn) tổng phát hành.

Sau phần nói về giá trị của chữ Hán, nguồn gốc chữ Hán, tác giả Thi Đạt Chí trình bày 6 cách cấu tạo chữ Hán (Lục thư: tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá). Trong khi 4 loại đầu, tác giả phân loại rất chi li (loại tượng hình có 7 biến thể: đơn thể, song thể, hợp thể, trọng thể, .. ); loại chỉ sự chia thành 4 thể: thuần thể, gia thể, hợp thể, biến thể) một cách không mấy hữu ích thì hai loại sau viết quá gọn, đặc biệt loại chuyển chú, sau khi dẫn ý Thuyết Văn Giải Tự, phần giảng thêm khá tối và rối.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Nghiên cứu chữ Hán của Thi Đạt Chí. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)