Liệt Nữ truyện (Lưu Hướng) | Atabook.com
26 lượt download

Liệt Nữ truyện

Tác giảLưu Hướng
Dịch giả: Tống Như Cường
Thể loạiVăn Hóa - Tôn Giáo

Liệt Nữ truyện (Lưu Hướng)
 
Liệt Nữ Truyện (列女傳) là bộ sách giới thiệu hành vi của phụ nữ Trung Quốc cổ đại. Sách do tác giả Lưu Hướng là học giả Nho gia thời Tây Hán biên soạn vào năm 18 TCN đời Hán Thành Đế.

Tuy nhiên, có người cho rằng toàn bộ sách này không phải do chính Lưu Hướng viết nên một quyển tụng văn (đoạn văn khen ngợi thường viết ở đầu trang sách) kèm theo trước tác tương truyền là do Lưu Hâm soạn ra. Phiên bản lưu hành hiện nay do Sái Kỳ thời Nam Tống biên soạn lại, cộng thêm phần khen ngợi trong bảy quyển của nguyên tác, bên cạnh tám quyển bổ sung của Tục Liệt Nữ Truyện. Do có một vài phiên bản của tác giả vẫn còn đánh dấu khuyết danh nên cũng có người cho rằng phiên bản lưu truyền hiện tại là do người đời sau mượn danh Lưu Hướng mà viết thêm một số thiên vào đầu trang sách.

Bản Liệt Nữ Truyện hiện còn có 7 thiên. Nội dung chủ yếu thuật lại chuyện về 105 người phụ nữ mẫu mực, có tham khảo từ nhiều nguồn sử liệu khác như Kinh Xuân Thu, Tả truyệnSử ký. Riêng văn phong và cách trình bày đều chịu ảnh hưởng phần lớn từ thể liệt truyện trong Sử ký Tư Mã Thiên.

Bảy thiên này gồm:

- Mẫu nghi (母儀)
- Hiền minh (賢明)
- Nhân trí (仁智)
- Trinh Thuận (貞順)
- Tiết nghĩa (節義)
- Thông biện (辯通)
- Nghiệt bế (孽嬖).

Lưu Hướng chia phụ nữ thời Tiên Tần làm bảy loại điển hình. Ngoài loại Bế nghiệt là hình tượng phản diện, sáu loại còn lại đều là điển hình mà Lưu Hướng tán dương. Lưu Hướng không đòi hỏi một chuẩn mực hoàn hảo đối với phụ nữ, chỉ cần nổi bật về một phương diện nào cũng được khen ngợi. Đúng như Minh sử, thiên Liệt Nữ Truyện nói: “Lưu Hướng viết Truyện Liệt Nữ, chuyện gì thu nhặt vào cũng có thể làm tấm gương, không chỉ theo một loại”.

Website cùng hệ thống

AtaHome
Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Liệt Nữ truyện (Lưu Hướng) trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)