Lão Tử (NXB Mai Lĩnh, Hà Nội, 1942) - Ngô Tất Tố, Nguyễn Đức Tịnh, 128 trang | Atabook.com
1 lượt download

Lão Tử (1942)


Tác giảNgô Tất Tố - Nguyễn Đức Tịnh
Nhà xuất bản: NXB Mai Lĩnh (Hà Nội)
Năm xuất bản: 1942
Thể loại: Văn Hóa - Tôn Giáo

Lão Tử
 

Lão Tử là tác phẩm triết học khảo cứu của Ngô Tất Tố (soạn chung với Nguyễn Đức Tịnh) được nhà xuất bản Mai Lĩnh ấn hành tại Hà Nội năm 1942.


Lão Tử 老子 (571 TCN - 471 TCN) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc. Tuy vậy, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỷ 6 TCN trong khi nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống vào thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc, tức ở thế kỉ IV TCN.

Lão Tử được coi là người viết Đạo đức kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖).  Học thuyết của Lão tử người ta thường gọi là một thứ triết học siêu hình vì Lão tử đã bàn đến những vật huyền diệu, vô hình, vô thể mà người ta chỉ có thể tưởng tượng một cách khó lòng chứ không sao nghiệm xét được.

Tóm lại học thuyết của Lão tử về vũ trụ là một ức thuyết như mọi cái ức thuyết khác, mặc dầu nó có vẻ độc đoán và lý luận không được minh bạch, đầy đủ. Trải hơn hai nghìn năm đến nay, khoa học đã phát đạt đến cực điểm, người ta chưa có thể nói đó là một lý thuyết xa sự thực và đối với vấn đề căn nguyên và sự cấu tạo của vũ trụ, người ta vẫn chưa tìm được cái gì khác gọi là sự thực.

Soạn giả Ngô Tất Tố (1893-1954) là một nhà văn hóa xuất sắc thuộc thế hệ lớp đầu của nền văn hóa Quốc ngữ. Ông có tầm ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 trong vai trò của một nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả, nhà Nho học, nhà báo và là một trong những người đặt nền móng cho nền văn học Việt Nam hiện đại.


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Lão Tử của Ngô Tất Tố và Nguyễn Đức Tịnh do nhà xuất bản Mai Lĩnh ấn hành tại Hà Nội năm 1942. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)