Khảo luận về Kim Vân Kiều (1943) - Đào Duy Anh - Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân, Huế, 1943 | Atabook.com
31 lượt download

Khảo luận về Kim Vân Kiều (1943)


Tác giả: Đào Duy Anh
Nhà xuất bản: Quan Hải Tùng Thư, nhà in Tiếng Dân, Huế 
Năm xuất bản: 1943
Thể loại: Văn Học

Khảo luận về Kim Vân Kiều
 

Cuốn Khảo luận về Kim Vân Kiều của Đào Duy Anh thuộc Quan Hải Tùng Thư được nhà in Tiếng Dân xuất bản lần đầu tiên năm 1943 tại Huế.

 
Trong phần Thay lời Tựa cho cuốn Khảo luận về Kim Vân Kiều, Đào Duy Anh viết như sau (nguyên văn):

"Cái hay của truyện Kiều không ai là không cảm thấy. Nhưng hiểu biết cho hết cái hay ấy là một điều rất khó, mà giải thích cho ra hết cái hay tinh vi uẩn áo ấy lại là điều khó nữa. Xưa nay quả chưa có ai hiểu biết và giải thích truyện Kiều đến một trình độ thỏa mãn. Văn học giới nước ta sau này, có lẽ cần phải có một học phái chuyên môn nghiên cứu truyện Kiều thì may ra mới phát huy được hết chân giá trị của áng văn bất hủ ấy.

Tôi vốn không phải chuyên nghiên cứu truyện Kiều, lại cũng không chuyên nghiên cứu văn học, đâu giám tưởng càn rằng mình đã hiểu biết Truyện Kiều ! Duy cái nghề dạy học bắt tôi mỗi năm ít ra cũng phải giảng học về Truyện Kiều trong một tháng (mỗi tuần một hay hai giờ), cho nên tôi thường có cơ hội để đọc đi đọc lại sách ấy và kê cứu về Nguyễn Du. Càng kê cứu càng tức tối vì nỗi tài liệu thất lạc, nhưng đọc đi đọc lại thì mỗi lần mỗi cảm thấy cái hay mới, dẫu cái hay mình cảm được mới là trong muôn một của cái hay vô cùng, mà đã đủ khiến mình thấy tinh thần khoan khoái và chứa chan hy vọng rồi. Cái thú vị ấy khiến tôi phải ghi chép những điều sở đắc thành bài. Nhưng trước khi đem những bài ấy in ra thành sách, tôi đã do dự mãi vì chỉ sợ rằng tập sách nhỏ này sẽ có cái ảnh hưởng tai hại là làm cho những bạn đọc trẻ tuổi mới bắt đầu nghiên cứu quốc văn sẽ tưởng lầm rằng cái hay của Truyện Kiều chỉ có bằng ấy mà thôi. Vậy tôi xin thanh minh một điều là trước khi đọc lập sách này, xin bạn đọc biết cho rằng nó chỉ là tóm góp những điều thiển cận tôi từng giảng cho học trò để gắng chia sẻ cho họ một chút hứng thú của tôi đối với kiệt tác của Nguyễn Du, chứ chân giá trị của Truyện Kiều tôi không có tài hiểu và nói hết được. Bởi vậy tôi chỉ tặng riêng sách này cho các học sinh trường Thuận hóa và rộng hơn, cho các học sinh đương muốn tìm cái hứng thú để nghiên cứu quốc văn
".

Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Khảo luận về Kim Vân Kiều (1943) của Đào Duy Anh (Quan Hải Tùng Thư, Huế, 1943) trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)