Hội kín (NXB Đông Dương, Hà Nội, 1935) - Trần Huy Liệu - Nguyễn Thành Lâm, 16 trang | Atabook.com
2 lượt download

Hội kín


Tác giả: Trần Huy Liệu - Nguyễn Thành Lâm
Nhà xuất bảnNXB Đông Dương (Hà Nội)
Năm xuất bản: 1935
Số trang: 16 trang
Thể loạiSách Sử - Địa

Hội kín (Trần Huy Liệu)
 

Cuốn Hội kín của Trần Huy Liệu và Nguyễn Thành Lâm được nhà xuất bản Đông Dương in tại nhà in Lê Cường và phát hành tại Hà Nội năm 1935.  

 
Hai tiếng “hội kín”, nhiều người nghe đến mà giật mình. Vì nó là một vật nguy hiểm: không hợp pháp, không đúng luật; muốn phá rối cuộc trị an của Chính phủ, chực đảo lộn trật tự của xã hội đương thời. Vì cái mục đích ấy, nó đã gây nên những cuộc đổ máu gớm ghê, đã làm cho bao nhiêu người bị giết, bị đày và bị tù ...

Trong một xứ thuộc địa, hội kín có nghĩa là một hội cách mạng, vì nó không được pháp luật dung cho nên phải hành động theo cách bí mật, vì nó chưa tới thời kỳ công khai nên nó là một hội kín, cũng như đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ nó.

Riêng về phần xứ Đông dương, anh em chị em ta trong mấy năm gần đây hoặc đọc báo hoặc nghe chuyện thường thấy nói tới “hội kín” luôn. Song nếu ai đã nghiên cứu lại một quãng thời gian 50 năm nay, nghĩa là từ khi xứ Đông dương ở dưới quyền bảo hộ nước Pháp thì thấy không mấy lúc không có hội kín: hoặc đẻ ra ở trong đám văn thân, hoặc đẻ ra ở trong đám rừng xanh, hoặc đẻ ra ở trong đám dân chúng; một người Pháp chép chuyện đã có nói: “xã-hội Việt Nam không lúc nào không có hội kín”. Dẫu đối với cái vật chướng ngại ấy, Chính phủ vẫn tìm cách trừ khử đi; nhưng nó vẫn không bị tiêu diệt, nhiều khi chết rồi lại sống, sống một cách giằng dai và cứ sinh sôi nảy nở mãi. Có người đã nói : “nó là một thứ sản vật của những xứ thuộc địa!”...

Sau tập Cường Để với Việt Nam Quang phục hội, chúng tôi theo trật tự mà chép ra đây mấy cuộc biến động và âm ra do mấy Hội Kín gây nên, để giúp thêm một ít tài liệu cho những nhà chép sử sau này và hiến các bạn đọc những câu chuyện “kín” sau khi đã bị “trống”.

(Trần Huy Liệu - Nguyễn Thành Lâm)


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Hội kín của Trần Huy Liệu và Nguyễn Thành Lâm do NXB Đông Dương in tại nhà in Lê Cường và phát hành tại Hà Nội năm 1935. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)