Dư địa chí (NXB Sử học, Hà Nội, 1960) - Nguyễn Trãi, 186 trang | Atabook.com
298 lượt download

Dư địa chí


Tác giả: Nguyễn Trãi
Dịch giả: Phan Duy Tiếp dịch, Hà Văn Tấn hiệu đính
Nhà xuất bản: NXB Sử học
Năm xuất bản: 1960
Số trang: 186 trang
Thể loạiSách Sử - Địa

Dư địa chí - Nguyễn Trãi
 

Dư địa chí của Nguyễn Trãi do Phan Duy Tiếp dịch, Hà văn Tấn hiệu đính được nhà xuất bản Sử học in và phát hành tại Hà Nội năm 1960. 

 
Tài liệu địa lý Việt Nam do người Việt Nam viết đầu tiên, có thể nói là chương “Quận ấp” trong An Nam chí lược viết năm 1333 của Lê Tắc. Nhưng đây chỉ là một bản danh sách tên đất chép vô cùng thiếu sót, không hệ thống, mang nhiều sai lầm, không khác gi phần địa lý ở Nguyên sử.

Vì thế cho đến nay, chúng ta vẫn phải công nhận tác phẩm địa lý đầy đủ đầu tiên của Việt Nam là một tác phẩm đầu thế kỷ 15, đó là Dư địa chí của Nguyễn Trãi, viết năm 1435.

Chúng ta đã biết Nguyễn Trãi qua Bình Ngô đại cáo, qua Quốc âm thi tập và một số di cho văn thơ khác. Chúng ta nên biết đến một đóng góp khá quan trọng về địa lý của ông là sách Dư địa chí. Nếu Quốc âm thi tập là tác phẩm văn học chữ nôm đầy đủ, xưa nhất còn đến ngày nay, có thể làm một mốc quan trọng trong lịch sử văn học thì Dư địa chí cũng là một tác phẩm địa lý Việt Nam xưa nhất, một tài liệu quý giá cho khoa địa lý lịch sử.

Dư địa chí là quyển thứ sáu trong Ức Trai di tập. Người ta còn gọi Dư địa chíAn Nam Vũ cống vì Nguyễn Trãi đã dùng thể văn của thiên Vũ cống trong Kinh Thư Trung Quốc để viết Dư địa chí. Vũ cống là một tác phẩm địa lý Trung Quốc cổ đại, trong đó mô tả sông núi đất đai, sản vật các châu thời vua Vũ và định lệ cống cho các châu (vì thế nên gọi là Vũ cống). Hiện nay các học giả Trung Quốc đã chứng minh rằng Vũ cống là sách do thời sau viết, ít ra là thời Chiến quốc, nhưng họ đều phải công nhận giá trị của tác phẩm này trong việc nghiên cứu địa lý Trung Quốc cổ đại.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Dư địa chí của Nguyễn Trãi do NXB Sử học in và phát hành tại Hà Nội năm 1960 trên Atabook.com  
 
Download
Bình luận (0)