Đồ Bàn thành ký (Tập san Sử Địa số 19 và 20, năm 1970) - Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển, dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm, 17 trang | Atabook.com
20 lượt download

Đồ Bàn thành ký 


Tác giả: Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển 
Phiên dịch: Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
Nhà xuất bản: Tập san Sử địa số 19 và 20 (Nhà sách Khai Trí bảo trợ)
Năm xuất bản: 1970
Số trang: 17 trang
Thể loạiSách Sử Địa 

Đồ bàn thành ký - Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển

Đồ Bàn Thành Ký nằm trong Tập san Sử Địa số 19 và 20 phát hành năm 1970. Đây là phần trích dịch đoạn cuối trong cuốn Nguyễn Thị Tây Sơn Ký của Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển và không được rõ năm soạn thảo. Sách được Trường Viễn Đông Bác Cổ in microfilm. Số sách đề A.3138  N0 309, hiện được tàng trử tại Viện Khảo Cổ Sài Gòn.

Đồ Bàn là kinh đô cũ của Chiêm Thành, gắn liền với lịch sử của Chiêm Thành cũng như đối với lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam.

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Đồ Bàn Thành Ký của Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển do Tô Nam Nguyễn Đình Diệm dịch nằm trong Tập san Sử Địa số 19 và 20 phát hành năm 1970 trên Atabook.com 
 
Download
Bình luận (0)