Đồ Bàn thành ký (Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển) | Atabook.com
5 lượt download

Đồ Bàn thành ký

Tác giả: Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển 
Phiên dịch: Tô Nam - Nguyễn Đình Diện
Thể loạiSách Sử Địa 

Đồ bàn thành ký

Đồ Bàn Thành Ký là phần trích dịch đoạn cuối trong cuốn Nguyễn Thị Tây Sơn Ký của Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển và không được rõ năm soạn thảo. Sách được Trường Viễn Đông Bác Cổ in microfilm. Số sách đề A.3138  N0 309, hiện được tàng trử tại Viện Khảo Cổ Sài Gòn.

Đồ Bàn là kinh đô cũ của Chiêm Thành, gắn liền với lịch sử của Chiêm Thành cũng như đối với lịch sử Nam tiến của dân tộc Việt Nam”.

Website cùng hệ thống

AtaHome
Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Đồ Bàn Thành Ký của Hoàng giáp Nguyễn Văn Hiển trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)