Đất Việt Trời Nam - Thái Văn Kiểm (Saigon 1960) | Atabook.com
3 lượt download
Đất Việt Trời Nam - Thái Văn Kiểm (Saigon 1960)

Học giả Thái văn Kiểm (1922 - 2015) là tác giả của nhiều cuốn sách về văn hóa Việt Nam. Cuốn Đất Việt Trời Nam do Nhà xuất bản Nguồn Sống in năm 1960 có thể xem là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về Việt Nam khi tác giả dành gần 600 trang sách để nói về Non sông gấm vóc, văn hiến chi bang, thuần phong mỹ tục, sơn hào hải vị, danh lam thắng cảnh, ...của Việt Nam với rất nhiều dữ liệu quý giá. 

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Đất Việt Trời Nam của Thái Văn Kiểm. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)