Đất Việt Trời Nam - Thái Văn Kiểm (Saigon 1960) - Atabook.com
0 lượt download
Đất Việt Trời Nam - Thái Văn Kiểm (Saigon 1960)
Download miễn phí e-book Đất Việt Trời Nam tại đây 
 
Học giả Thái văn Kiểm (1922 - 2015) là tác giả của nhiều cuốn sách về văn hóa Việt Nam. Cuốn Đất Việt Trời Nam do Nhà xuất bản Nguồn Sống in năm 1960 có thể xem là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về Việt Nam khi tác giả dành gần 600 trang sách để nói về Non sông gấm vóc, văn hiến chi bang, thuần phong mỹ tục, sơn hào hải vị, danh lam thắng cảnh, ...của Việt Nam với rất nhiều dữ liệu quý giá. 
Download
Bình luận (0)