Đất nước Việt nam qua các đời - Đào Duy Anh (NXB Văn Hóa Thông Tin, 2005) | Atabook.com
31 lượt download

Đất nước Việt Nam qua các đời


Tác giảĐào Duy Anh 
Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin 
Năm xuất bản: 2005
Thể loại: Sách Sử - Địa

 
Đất nước Việt Nam qua các đời
 

Cuốn Đất nước Việt Nam qua các đời của Đào Duy Anh trên Atabook được nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin in và phát hành năm 2005.

 

Đào Duy Anh là một nhà bách khoa thư đích thực. Lấy sử học làm lẽ sống, nhưng ông đã đồng thời quan tâm đến địa lý học lịch sử bởi nó bổ trợ thiết yếu cho nền sử học nước nhà. Đó là lý do ra đời của công trình nghiên cứu địa lý học lịch sử nổi tiếng - Đất nước Việt Nam qua các đời.

Công trình này tập trung nghiên cứu địa lý hành chính để nhận định cương vực của nước Việt Nam và vị trí các khu vực hành chính trải qua các đời, từ thời Văn Lang, Âu Lạc, qua thời kỳ Bắc thuộc, trải đến thời tự chủ và cho đến thời nhà Nguyễn.

Với công tác nghiên cứu công phu, khối lượng sách tham khảo đồ sộ, Đào Duy Anh đã vẽ nên bức tranh rộng lớn, mô tả sự phát triển và biến đổi của lãnh thổ Việt Nam kéo dài suốt gần hai thiên niên kỷ, khiến công trình trở thành một nghiên cứu đầy đủ nhất, hệ thống nhất về lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ XX.

Đất nước Việt Nam qua các đời và các công trình khác cùng chuyên ngành đã xác lập vị trí của Đào Duy Anh là một nhà địa lý học lịch sử tiêu biểu nhất cho đến nay, là người khơi mở và truyền cảm hứng cho sự phát triển chuyên ngành này ở Việt Nam.

 
Mua sách trên Tiki

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Đất nước Việt Nam qua các đời (NXB Văn Hóa Thông Tin, 2005) của Đào Duy Anh trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)