Dân tộc Chàm lược sử (NXB Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam, Sài Gòn, 1965) - Dohamide, Dorohiem, 192 trang | Atabook.com
12 lượt download

Dân tộc Chàm lược sử


Tác giả: Dohamide, Dorohiem 
Nhà xuất bản: Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam
Năm xuất bản: 1965
Số trang: 192 trang
Thể loạiSách Sử Địa 

Dân tộc Chàm lược sử - Dohamide, Dorohiem
 
Dân tộc Chàm lược sử của hai tác giả Dohamide và Dorohiem trên Atabook.com được xuất bản tại Sài Gòn vào năm 1965 bởi Hiệp hội Chàm Hồi giáo Việt Nam. 

Đọc lịch sử, ta thấy luôn luôn nói đến một dân tộc trước đây ở những miền đồng bằng của Trung - Việt, đã từng nhiều lần đem quân tới đánh phá các tỉnh ở phía Bắc Trung - Việt và có khi quân đội đó tới phá cả thành Thăng Long nhiều lần vào hồi cuối thế-kỷ XV.

Dân tộc đã có một quá khứ hùng mạnh đó là dân tộc Chàm. Người Chàm lập quốc từ năm 192, hồi đó nước Việt Nam còn đang bị người Trung Hoa đô hộ. Đó là nước Lâm Ấp. Đến thế-kỷ thứ VIII, ta thấy sử Trung Hoa dùng danh từ Hoàn Vương để chỉ Vương-Quốc của người Chàm. Và từ cuối thế kỷ thứ IX, ta thấy Vương Quốc Chàm được gọi là Chiêm Thành.

Người Chàm chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tôn giáo và học thuật của Ấn Độ. Hiện nay từ Quảng Nam vào đến Phan Thiết, ta còn thấy nhiều tháp xây bằng gạch, rất đồ sộ còn đứng vững. Đó là những kiến trúc tôn giáo của đạo Bà-La-Môn hay của đạo Phật. Có những tháp đã được xây cất từ hơn một nghìn năm nay, từ thế-kỷ thứ VII. Tháp xây sau hết là ở thế-kỷ XVII. Ngay từ thế kỷ thử IV, ta đã thấy những bia do các vua Chàm dựng lên. Những bia này dùng chữ Phạn (Sanskrit) và cả chữ Chàm cổ nữa. Những bia, những tháp là những di tích của người Chàm. Những tài-liệu đó chứng tỏ là ngay từ hồi lập quốc người Chàm đã là một nước chịu ảnh hưởng của văn-minh Ấn-Độ. Những kiểu tháp không kiểu nào hoàn toàn giống nhau, là những công trình kiến trúc của một dân tộc có một nền văn minh rất cao và của một nước cường thịnh. Viện Bảo Tàng Đà Nẵng trưng bày những tác phẩm điêu khắc của người Chàm. Có xem những pho tượng ở Viện Bảo Tàng Đà Nẵng, ta mới rõ được là mỹ-thuật của người Chàm khi trước đã đạt được trình độ rất cao.

Từ xưa, đạo Bà-La-Môn đã là tôn-giáo chính. Cũng có thời Chiêm-Thành theo đạo Phật. Tại Đồng Dương (Quảng-Nam) ta còn thấy di-tích một ngôi chùa thờ Phật rất lớn. Tại quận An-Phước gần Phan-Rang, cách đây vài năm có đào được vài pho tượng Phật. Từ một nghìn năm nay, đã có một số lớn người Chàm theo Hồi-Giáo.

Chiêm-Thành đã là một nước hùng cường ở Đông Nam Á Châu từ hơn một nghìn năm nay. Nếu quân đội Mông Cổ sang xâm chiếm Việt-Nam bị quân nhà Trần đánh thua thì ta cũng nên biết là quân đội Mông-Cô cũng đã chẳng gặp may đất trên Chiêm-Thành.

Nhưng từ năm 1471, sau nhiều cuộc chiến tranh khốc hại với Cambodge và với Việt-Nam, nước Chiêm Thành đã bước sang giai-đoạn suy vong.

Vì trong lịch sử hai giống Chàm và Việt đã nhiều lần phải đụng độ với nhau và nhất là từ thế kỷ XV đến nay người Việt đã sống chung với người Chàm ở Trung-Việt nên chắc chắn là giữa hai giống người đó, đã có nhiều ảnh hưởng hỗ tương. Ta có thể chắc chắn từ Quảng-Nam vào đến Phan-Thiết, trong nhiều người Việt đều có pha máu Chàm Nếu ta nghiên cứu kỹ thì ta sẽ còn thấy là văn-minh Việt-Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng của văn minh Châm. Âm nhạc miền Trung đã chịu nhiều ảnh hưởng của ân nhạc Chàm. Mỹ thuật Việt-Nam cũng có chịu ảnh hưởng mỹ thuật Chàm. 

 
Nếu Quý vị thấy tài liệu này có giá trị, hãy mời chúng tôi một tách cà phê nhé! 


Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF scan Dân tộc Chàm lược sử của hai tác giả Dohamide, Dorohiem xuất bản tại Sài Gòn năm 1965 trên Atabook.com 
 
Download
Bình luận (0)