Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập 1 (NXB Giáo Dục, 2001) - Trương Hữu Quýnh, 487 trang | AtaBook.com
42 lượt download

Đại cương Lịch sử Việt Nam (tập 1)


Tác giả: Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2001
Số trang: 487 trang
Thể loạiSách Sử - Địa 

Đại cương lịch sử Việt Nam
 

Sách Đại cương lịch sử Việt Nam (tập 1) của Trương Hữu Quýnh (chủ biên) và Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh được chia sẻ trên AtaBook là bản do NXB Giáo Dục ấn hành năm 2001  

 
Năm 2001, Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản bộ Đại cương lịch sử Việt Nam gồm 3 tập: 

• Tập I: Đại cương lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến năm 1858 với các tác giả Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh.


• Tập II: Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 với các tác giả Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ. 

• Tập III:  Đại cương lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1995 với các tác giả Lê Mậu Hãn (chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư.

 
Bản quyền của Đại cương Lịch sử Việt Nam (tập I) thuộc về các tác giả và NXB Giáo Dục. Bản eBook cuốn sách này được chúng tôi sưu tập từ internet nhằm mục đích giúp bạn đọc thuận tiện tham khảo nguồn tài liệu chúng tôi đã sử dụng trong những bài viết có liên quan đăng trên trang AtaBook.com 

Chúng tôi khuyến nghị quý vị nào có điều kiện thì hãy mua sách giấy từ các nhà sách trên toàn quốc hoặc mua trên Tiki tại đây
 
Hoặc nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí bản eBook PDF scan cuốn Đại cương Lịch sử Việt Nam (tập I) của Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh (NXB Giáo Dục, 2001) dành cho quý vị nào chưa có điều kiện tiếp cận sách giấy. 
 
Download
Bình luận (0)