Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng (NXB Giáo dục, 2006) | Atabook.com
35 lượt download

Cơ sở văn hóa Việt Nam


Tác giả: Trần Quốc Vượng (chủ biên)
Nhà xuất bản: NXB Giáo dục
Năm xuất bản: 2006
Thể loạiVăn Hóa - Tôn Giáo

Cơ sở Văn hóa Việt Nam
 

Cuốn Cơ sở Văn hóa Việt Nam do giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên được NXB Giáo dục in tái bản và phát hành năm 2006. 


Giáo trình "Cơ sở văn hóa Việt Nam" do giáo sư Trần Quốc Vượng chủ biên cùng với các tác giả khác gồm Tô Ngọc Thanh, Nguyễn Chí Bền, Lâm Mỹ Dung, Trần Thúy Anh có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về văn hóa, các thiết chế, chức năng, cấu trúc của văn hóa, diễn trình của lịch sử văn hóa Việt Nam, không gian văn hóa Việt Nam.

Với hi vọng môn Văn hóa học và Cơ sở văn hóa Việt Nam sẽ đượckhẳng định vị thế, như nó vốn cần có, các tác giả hi vọngrằng giáo trình sơ thảonày sẽ đóng góp tích cực vào việc giảng dạy và học tập trong các trường đạihọc và cao đẳng,


Website cùng hệ thống

Logo AtaHome

Nhấp vào chữ Download bên dưới để tải về miễn phí ebook PDF Cơ sở Văn hóa Việt Nam của Giáo sư Trần Quốc Vượng trên Atabook.com 
Download
Bình luận (0)