Bách gia chư tử | Atabook.com
8 lượt download
Bách gia chư tử lược khảo

Trong lịch sử Trung Quốc cổ trung đại, có thể nói không một giai đoạn nào có được sự phát triển về tư tưởng và văn hóa rực rỡ như thời Xuân Thu - Chiến Quốc (722 - 221 Tr. CN). Về thơ, đỉnh cao là Khuất Nguyên - tác giả đầu tiên của Trung Quốc được thế giới tổ chức kỉ niệm. Về văn, thành tựu nổi bật là văn xuôi lịch sử và và văn xuôi Bách gia chư tử (chủ yếu trình bày học thuyết của các nhà tư tưởng). 

Chư Tử Bách Gia cũng được gọi là thời đại hoàng kim của tư tưởng Trung Quốc, chứng kiến sự nảy nở của nhiều trường phái tư tưởng khác nhau, ảnh hưởng sâu rộng trong cách sống và ý thức xã hội của người Trung Quốc đến tận ngày nay. Tất cả các trường phái tư tưởng lớn của Trung Quốc đều hiện ra ở giai đoạn không thể tin nổi này của văn hóa Trung Quốc; các nhà sử học Trung Quốc coi giai đoạn nảy nở văn hóa này là "Giai đoạn trăm nhà đua tiếng" (Bách gia chư tử) (551-233 TCN). 

Mua sách chư tử bách gia

Hoặc nhấp vào chữ Download bên dưới để tải ebook Bách gia chư tử. Hoàn toàn miễn phí trên Atabook.com
Download
Bình luận (0)